Bolagsfakta

Tillverkning av metallstommar och delar därav i Alvesta kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av metallstommar och delar därav (SNI kod 25110) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.