Bolagsfakta

Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering i Alvesta (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering (SNI kod 84111) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.