Bolagsfakta

Odling av plantskoleväxter m.m. på friland i Alvesta kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av plantskoleväxter m.m. på friland (SNI kod 01302) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.