Bolagsfakta

Rengöring av byggnader i Alvesta (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Rengöring av byggnader (SNI kod 81221) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.