Bolagsfakta

Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak i Alvesta kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak (SNI kod 47810) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.