Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor i Alvesta kommun (4 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor (SNI kod 47522) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.