Bolagsfakta

Arkivverksamhet i Alvesta (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Arkivverksamhet (SNI kod 91012) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. (SNI kod 91). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.