Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Veterinärverksamhet i Alingsås kommun (7 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Veterinärverksamhet (SNI kod 75) i Alingsås kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.