Bolagsfakta

Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem i Alingsås (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem (SNI kod 87203) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Vård och omsorg med boende (SNI kod 87). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.