Bolagsfakta

Stödverksamhet för utbildningsväsendet i Alingsås kommun (12 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Stödverksamhet för utbildningsväsendet (SNI kod 85600) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Utbildning (SNI kod 85). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.