Bolagsfakta

Tillverkning av verktyg och redskap i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av verktyg och redskap (SNI kod 25730) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.