Bolagsfakta

Markundersökning i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Markundersökning (SNI kod 43130) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.