Bolagsfakta

Annan slutbehandling av byggnader i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Annan slutbehandling av byggnader (SNI kod 43390) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.