Bolagsfakta

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning i Alingsås kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (SNI kod 39000) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (SNI kod 39). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.