Bolagsfakta

Reparation och underhåll av fartyg och båtar i Alingsås kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Reparation och underhåll av fartyg och båtar (SNI kod 33150) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Reparation och installation av maskiner och apparater (SNI kod 33). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.