Bolagsfakta

Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier i Alingsås (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier (SNI kod 46120) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.