Bolagsfakta

Partihandel med metallavfall och metallskrot i Alingsås (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Partihandel med metallavfall och metallskrot (SNI kod 46772) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.