Bolagsfakta

Utrikesförvaltning i Alingsås kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Utrikesförvaltning (SNI kod 84210) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.