Bolagsfakta

Brand- och räddningsverksamhet i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Brand- och räddningsverksamhet (SNI kod 84250) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.