Bolagsfakta

Järnvägstransport, godstrafik i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Järnvägstransport, godstrafik (SNI kod 49200) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Landtransport; transport i rörsystem (SNI kod 49). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.