Bolagsfakta

Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet (SNI kod 82910) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Kontorstjänster och andra företagstjänster (SNI kod 82). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.