Bolagsfakta

Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter (SNI kod 01280) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.