Bolagsfakta

Odling av övriga ett- och tvååriga växter i Alingsås (24 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av övriga ett- och tvååriga växter (SNI kod 01199) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.