Bolagsfakta

Bearbetning av utsäde i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Bearbetning av utsäde (SNI kod 01640) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.