Bolagsfakta

Verksamhet i andra intresseorganisationer i Alingsås kommun (250 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Verksamhet i andra intresseorganisationer (SNI kod 94990) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.