Bolagsfakta

Intressebevakning inom yrkesorganisationer i Alingsås kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Intressebevakning inom yrkesorganisationer (SNI kod 94120) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.