Bolagsfakta

Stugbyverksamhet m.m. i Alingsås kommun (3 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Stugbyverksamhet m.m. (SNI kod 55202) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Hotell- och logiverksamhet (SNI kod 55). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.