Bolagsfakta

Hotellverksamhet utan restaurangrörelse i Alingsås (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Hotellverksamhet utan restaurangrörelse (SNI kod 55103) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Hotell- och logiverksamhet (SNI kod 55). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.