Bolagsfakta

Hotellverksamhet med restaurangrörelse i Alingsås (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Hotellverksamhet med restaurangrörelse (SNI kod 55101) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Hotell- och logiverksamhet (SNI kod 55). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.