Bolagsfakta

Skorstensfejarverksamhet i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Skorstensfejarverksamhet (SNI kod 81222) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.