Bolagsfakta

Torg- och marknadshandel med övriga varor i Alingsås (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Torg- och marknadshandel med övriga varor (SNI kod 47890) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.