Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning i Alingsås (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning (SNI kod 47430) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.