Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel i Alingsås kommun (3 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel (SNI kod 47410) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.