Bolagsfakta

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning i Alingsås kommun (3 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning (SNI kod 47914) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.