Bolagsfakta

Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik i Alingsås (51 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik (SNI kod 71121) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (SNI kod 71). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.