Bolagsfakta

Petroleumraffinering i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Petroleumraffinering (SNI kod 19200) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (SNI kod 19). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.