Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar i Ale kommun (6 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (SNI kod 29) i Ale kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.