Bolagsfakta

Metallegoarbeten i Ale (32 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Metallegoarbeten (SNI kod 25620) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.