Bolagsfakta

Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater i Ale (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater (SNI kod 27120) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av elapparatur (SNI kod 27). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.