Bolagsfakta

Övrig textilietillverkning i Ale kommun (4 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig textilietillverkning (SNI kod 13990) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Textilvarutillverkning (SNI kod 13). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.