Bolagsfakta

Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar (SNI kod 93119) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (SNI kod 93). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.