Bolagsfakta

Snickare i Ale (80 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Byggnadssnickeriarbeten (SNI kod 43320) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.