Bolagsfakta

Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare (SNI kod 50102) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Sjötransport (SNI kod 50). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.