Bolagsfakta

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (SNI kod 39000) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (SNI kod 39). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.