Bolagsfakta

Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster (SNI kod 33160) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Reparation och installation av maskiner och apparater (SNI kod 33). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.