Bolagsfakta

Reparation av kommunikationsutrustning i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Reparation av kommunikationsutrustning (SNI kod 95120) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI kod 95). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.