Bolagsfakta

Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat (SNI kod 46110) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.