Bolagsfakta

Partihandel med järnhandelsvaror i Ale (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Partihandel med järnhandelsvaror (SNI kod 46741) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.