Bolagsfakta

Övrig partihandel i Ale (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig partihandel (SNI kod 46900) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.