Bolagsfakta

Civilt försvar och frivilligförsvar i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Civilt försvar och frivilligförsvar (SNI kod 84223) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.